Informatie

Openingstijden

2 januari - 31 december

dinsdag t/m vrijdag10.00 - 16.00 uur zaterdag, zondag en 12.00 - 16.00 uur feestdagen

Gesloten

Maandagen, 1 januari, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 25 december.

Bezoekadres

Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
0299-472718
info@purmerendsmuseum.nl

Disclaimer

De Stichting Purmerends Museum is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina's of pagina's die gelinkt zijn aan of afgeleid van de websites www.purmerendsmuseum.nl.
De informatie op de website www.purmerendsmuseum.nl is met de grootste zorg geplaatst. Stichting Purmerends Museum behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de websites www.purmerendsmuseum.nl of de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
De Stichting Purmerends Museum is niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (ten gevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.purmerendsmuseum.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op de websites www.purmerendsmuseum.nl behoren toe aan de Stichting Purmerends Museum of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.